logo

Allmänna villkor

 

 Alkohol

Du får inte dricka alkoholdrycker på bussar eller tåg.
Med tanke på olycksrisken, kan du nekas att åka med om du är kraftigt berusad.


 

 Bagage

Du får alltid ta med dig handbagage, sådant som du utan besvär kan bära själv. Gäller även hopfällbar mindre cykel, t ex microbike.


 Barn och barnvagnar

Barnvagnar får tas med utan avgift om det finns plats i bussen. Barn i barnvagn reser alltid gratis tillsammans med betalande. Barn under 7 år bör ej resa ensamt.

 


  Biljettkontroll

Den som reser utan giltig biljett får betala 600 kronor i kontrollavgift. Du är själv skyldig att se till att du har giltigt färdbevis. Särskilda kontrollanter gör regelbundet biljettkontroll där X-trafiks färdbevis gäller.

  Bytestid

När du reser på enkelbiljett i en zon har du 1 timme på dig att byta till annan buss eller X-tåg inom samma zon. Reser du i två-fyra zoner är bytestiden 2 timmar, för fem-nio zoner 3 timmar och för tio zoner eller fler, 4 timmar.
  Bälten

Om du åker med en buss som har bälten är du enligt lagen skyldig att använda det.


  Cyklar

Om det finns plats får du ta med cykel till en kostnad av 30 kronor. X-tågen kan ta max 2 cyklar per tur i särskilda cykelställ. I stadstrafik kan du inte ta med cykel.


  Djur

Två stycken hundar, katter eller andra sällskapsdjur får du ta med dig utan extra kostnad. Skyltar visar var i bussen/X-tåget du får sitta med djur.

 


   Familjerabatt

Max 2 vuxna över 26 år och max 3 barn under 16 år reser till priset för 1 vuxen och 1 barn (minst 1 barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas). Erbjudandet gäller för enkelbiljetter och dagbiljetter i alla zoner som betalas kontant, med kontokort eller med reskassa. Gäller ej resor som påbörjas efter midnatt (kl 00.00-04.00). Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis.

 


  Förlorat eller skadat kort

Förlorade kort, förutom årsbiljett, ersätter vi inte. Går ditt kort sönder får du naturligtvis ett nytt. Vi återlöser inte delvis använda kort. Ring Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9.

 


   Glass och korv

Är gott men är inte tillåtet att äta ombord.

 


  Glömt nåt?

Om du tappat eller glömt något ombord, ring 0771-9 10 10 9. Trafikupplysningen kan ge dig besked om vart du kan vända dig.

 


Kortavgift

När du köper ett helt nytt kort på kundcenter, buss eller X-tåg betalar du en kortavgift på 30 kronor. När du sedan laddar kortet igen tillkommer ingen kostnad. 


  Ledsagare

En ledsagare åker gratis på X-trafiks bussar och X-tåget tillsammans med färdtjänstberättigad som har X-trafiks "ledsagarbiljett". Den färdtjänstberättigade betalar vanlig biljett.

 


  Ledsagarservice

Du som behöver ledsagning vid byte mellan buss-tåg, tåg-tåg eller färdtjänst-tåg kan få det kostnadsfritt på de större stationerna. För bokning ring 0771-49 79 39.

 


Lågt insteg

De flesta av våra busslinjer körs med bussar utan trappor. I reseplaneraren på hemsidan finns information om vilka bussar som har trappor. Sådana turer har anmärkningen X. Du kan också ringa Trafikupplysningen på tel 0771-9 10 10 9 för att få denna information.
 


Om du behöver hjälpmedel

Du som behöver en rullstol eller rollator för att ta dig fram, får naturligtvis ta med den när du åker med oss. Har du färdbevis för ledsagare, åker ledsagaren gratis.

Rullstolsgaranti finns och det innebär att du som inte kan resa med den buss du planerat, på grund av platsbrist, skadad ramp/hiss eller liknande, har möjlighet att få hjälp med taxi via Serviceresor på tel. 0771-49 79 39.

 


  Nattillägg på enkelbiljetter ombord

Gäller för sena resor som påbörjas efter midnatt när du betalar enkelbiljetten kontant ombord på bussen. Nattillägget kostar 10 kr.

 


  Rullskridskor och skateboard

Du får inte ha rullskridskorna på eller åka ombord. Skälet är säkerhet för dig och andra.

 

 


 Rökförbud

Gäller i alla väderskydd vid våra hållplatser.

 


 Tid för bussbyte

För att en anslutning ska kunna upprätthållas krävs minst 5 minuters bytestid mellan buss-buss, 10 minuter mellan buss-tåg och 10 minuter mellan tåg-tåg. Tala med föraren eller tågvärden om du vill byta, så får du hjälp vid förseningar.

 


 Tilläggsbiljett

Har du enkelbiljett, 30-dagarsbiljett eller årsbiljett på en viss sträcka men vill åka längre, kan biljetten användas som delbetalning och du köper till en tilläggsbiljett. Den kostar 10 kronor/zongräns som passeras och kan betalas kontant, med kontokort eller med reskassa.

 


 Tyst på tåget

Vissa av våra X-tåg är utrustade med en tyst avdelning. Där ska den som vill ha lugn och ro för att arbeta eller vila i första hand kunna sitta.


  Växling

Förarens växelkassa är begränsad. Föraren är därför skyldig att växla högst 100 kronor vid köp av biljetter och kort.